ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ออกมาตรการช่วยลูกหนี้จากโควิด-19 ลดผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 5% สำหรับทุกราย ไม่ต้องแจ้งความจำนง

Leave a comment