บทความทั่วไป

“เอสเอ็มอีไทย” ใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด ไม่ลดพนักงาน-เน้นลดต้นทุน

“เอสเอ็มอีไทย” ใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด ไม่ลดพนักงาน-เน้นลดต้นทุน

“เอสเอ็มอีไทย” ใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไม่ลดพนักงาน-เน้นลดต้นทุน ประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อ คุณชุติญา ศรีสุนทรประภา  กรรมการผู้จัดการ บริษัทยัวร์บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ “เมอร์ทิซ” (Merthis) กล่าวถึงแผนการตลาดในการนำพาธุรกิจให้ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19ว่า บริษัทปรับกลยุทธ์การทำตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิว แบรนด์ “เมอร์ทิซ” (Merthis) โดยเน้นไปที่ช่องทางขายใหม่คือ รุกตลาดออนไลน์  เช่น การขายผ่านแอพพลิเคชั่นมูมอลล์ (MOO MALL) และ ใช้ตัวเองเป็นพรีเซนต์เตอร์สินค้าเอง แทนการจ้างดาราเพื่อลดค่าใช้จ่ายและประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 “พอเจอโควิดระบาด 2-3เดือนทุกคนพับโครงการธุรกิจหมดเลย ลดจำนวนพนักงาน และปิดกิจการ ประเทศไทยเจออะไรเยอะแยะ ก้าวสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง ทำให้เรารู้สึกว่า ต้องกลับมาสู้ด้วยตัวเอง ยืนด้วยลำแข้งของตัวเราเอง ถ้าเราลดต้นทุนได้มากเท่าไหร่ ก็ทำให้ธุรกิจเราอยู่ได้นาน ช่วงนี้ไม่ได้นึกถึงกำไร คิดแต่ว่า จะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเรายืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤต เราหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องปรับแผนการทำตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ต้องมาเป็นพรีเซนต์เตอร์เอง แต่ยังให้ความสำคัญกับจุดแข็ง คือ ตัวสินค้า (Product) รวมทั้งวางตำแหน่งทางการตลาดสินค้าใหม่ (Positioning) เน้นสร้างแบรนด์ให้มีความเป็นตัวของตัวเอง เจาะตลาดกลุ่มวัยทำงาน อายุ 25 ปี ขึ้นไปให้ไว้วางใจให้เมอร์ทิชดูแลผิวพรรณ ” คุณชุติญา กล่าว ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดูแลผิว แบรนด์ “เมอร์ทิซ”  จัดเป็นหนึ่งในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ เอสเอ็มอีไทยซึ่งเป็นผลงานวิจัยของคนไทย รวมทั้งการผลิตและการทำตลาดเป็นของคนไทยร้อยเปอร์เซนต์    คุณชุติญา ศรีสุนทรประภา นอกจากเป็นผู้บริหารผลิตภัณฑ์ดูแลผิว “เมอร์ทิซ” แล้ว ปัจจุบันคุณชุติญายังเป็นผู้บริหารงานธุรกิจในเครืออีก 5…

ราชกิจจาประกาศ ใช้สิทธิ 30 บาท รักษาโควิด-19 ได้

ราชกิจจาประกาศ ใช้สิทธิ 30 บาท รักษาโควิด-19 ได้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีติดโควิด มีผลบังคับใช้ทันที (3 เมษายน 2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิ จะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(3) และมาตรา 5 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2563”ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 3 ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิได้รับ…

กรุงไทยขยายเวลางดให้บริการเปิดบัญชีใหม่

กรุงไทยขยายเวลางดให้บริการเปิดบัญชีใหม่

กรุงไทยขยายเวลางดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และผูกพร้อมเพย์ที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 เมษายน 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และจะเริ่มให้บริการอีกครั้งวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ลูกค้าสามารถผูกพร้อมเพย์ได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอป Krungthai NEXT หรือที่ตู้ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะคะ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

​โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร หลังวิกฤตโควิด-19 จบลง?

​โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร หลังวิกฤตโควิด-19 จบลง?

นายสุพริศร์ สุวรรณิกฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกอย่างหนักหน่วงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน ผู้เขียนได้เคยอธิบายผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยตรงไปแล้วในบทความ“ไวรัสโคโรนา: ฝันร้ายของเศรษฐกิจโลก?”  ตั้งแต่เมื่อครั้งสถานการณ์ภายนอกประเทศจีนยังไม่รุนแรงนักและอัตราการติดเชื้อชะลอลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยอมรับโดยดุษณีว่าการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้รุนแรง รวดเร็ว และขยายวงกว้างกว่าที่เคยประเมินไว้จริง ๆ จึงต้องขอให้กำลังใจอีกครั้งกับบุคลากรทางสาธารณสุขแนวหน้าทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลกที่พยายามเยียวยาผลกระทบอันใหญ่หลวงนี้ ผู้เขียนได้แต่หวังว่าฝันร้ายครั้งนี้จะจบลงด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านในการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) โดยเฉพาะการอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่และรับเชื้อ และการได้รับประโยชน์จากมาตรการเยียวยาของภาครัฐอย่างตรงจุดในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ตลอดจนความสำเร็จจากการคิดค้นวิธีการรักษาและวัคซีนป้องกันไวรัสโดยเร็วที่สุดแต่ท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งได้สิ้นหวังไปครับ เพราะทุกวิกฤตมีเกิดแล้วย่อมมีดับเป็นธรรมดา การแพร่ระบาดครั้งนี้ก็เช่นกัน คำถามสำคัญที่ตามมาคือ เมื่อวิกฤตครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้ว โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร บางขุนพรหมชวนคิดจึงขอชวนท่านผู้อ่านมองไปข้างหน้าและคิดตามกันในแง่มุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ครับ“การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (deglobalization) จะมีความเข้มข้นมากขึ้น และทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” 1. การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (deglobalization) จะมีความเข้มข้นมากขึ้น และทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว: ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาก่อนเกิดวิกฤตครั้งนี้ เราได้เห็นหลายประเทศใช้นโยบายแบบเน้นตนเอง (inward-looking policy) หรือปกป้องทางการค้า (protectionism) อย่างชัดเจนกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะจากสงครามการค้าที่ปะทุขึ้นโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ส่งเสริมให้บริษัทสัญชาติอเมริกันกลับมาผลิตในประเทศมากขึ้นและกีดกันการค้าจากต่างประเทศ ประเด็นนี้กลับมาชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกด้วยวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังตอกย้ำความเชื่อของฝ่ายขวาจัดและผู้ไม่สนับสนุนโลกาภิวัตน์ว่า การพึ่งพิงระบบการผลิตระหว่างประเทศมากเกินไปเป็นเรื่องอันตราย ซึ่งจะเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกที่มีอยู่แล้วให้ยิ่งรวดเร็วมากขึ้น กล่าวคือ ประเทศต่าง ๆ จะหันมาพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานในประเทศตนเองเพิ่มขึ้นอีก และกระจายความเสี่ยงด้านการผลิตและขายสินค้าโดยไม่พึ่งพาแต่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น เพราะเห็นผลกระทบชัดเจนจากขั้นตอนการผลิตหรือตลาดขายสินค้าเมื่อยามที่ต้องปิดตัวลง ซึ่งเป็นผลจากมาตรการต่าง ๆ อาทิ การปิดเมืองหรือประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นอกจากนี้…

ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ออกมาตรการช่วยลูกหนี้จากโควิด-19

ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ออกมาตรการช่วยลูกหนี้จากโควิด-19

ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ออกมาตรการช่วยลูกหนี้จากโควิด-19 ลดผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 5% สำหรับทุกราย ไม่ต้องแจ้งความจำนง