เหนือกว่าทุกความบูธีค ครบจบในบัตรเดียว

คะแนน 1.5 : 1 แลกบินเร็ว 4 ครั้ง Blue Ribbon Club Lounge 4 เท่า รับคะแนนสูงสูด

เหนือกว่าทุกความบูธีค ครบจบในบัตรเดียว

สิทธิประโยชน์

บินได้เร็วกว่า

1.5 คะแนน KTC FOREVER : 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกคะแนนฟลายเออร์โบนัส ของบางกอกแอร์เวย์ส
 • สมาชิกบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรประเภทอื่นใดที่ได้กำหนดยกเว้นไว้โดยชัดแจ้ง) สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER แลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ในอัตราส่วนดังนี้
  • 1.5 คะแนน KTC FOREVER : 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สำหรับบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท
   อนึ่ง อัตราการแลกคะแนน และ/หรืออัตราแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสของบางกอกแอร์เวย์สข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ แพ็กเกจท่องเที่ยว สินค้า/บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจและการตลาด เคทีซีจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกคะแนนและ/หรืออัตราแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสของบางกอกแอร์เวย์สข้างต้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอให้สมาชิกทำการตรวจสอบอัตราการแลกคะแนน และ/หรืออัตราแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสก่อนใช้หรือร่วมรายการทุกครั้ง ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
 • สมาชิกที่ประสงค์จะแลกคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะต้องเป็นสมาชิกของฟลายเออร์โบนัสก่อน หากสมาชิกยังไม่ได้เป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟลายเออร์โบนัสได้ที่ http://flyerbonus.bangkokair.com หรือศูนย์บริการลูกค้าสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส หมายเลขโทรศัพท์ 1771 กด 2
 • เมื่อสมาชิกบัตรแลกคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว คะแนนที่แลกไปนั้นไม่สามารถแลกกลับมาเป็นคะแนน KTC FOREVER ได้อีก และเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนสะสมที่ได้แลกไปแล้ว
 • การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS ที่ประสงค์จะแลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนดังกล่าว สมาชิกบัตรเครดิต KTC สามารถทำการแลกตั๋วเครื่องบินได้ที่ http://flyerbonus.bangkokair.com
 • การแลกของรางวัลจากรายการคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ที่ http://flyerbonus.bangkokair.com หรือศูนย์บริการลูกค้าสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส หมายเลขโทรศัพท์ 1771 กด 2
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ

ฟรี สิทธิในการใช้ 4 ครั้ง Blue Ribbon Club Lounge
สำหรับเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภายในประเทศ 2 ครั้งและระหว่างประเทศ 2 ครั้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Blue Ribbon Club Lounge ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Blue Ribbon Club Lounge

 • สิทธิ์ในการใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge จำนวน 4 ครั้ง เพื่อใช้เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางภายในประเทศ 2 ครั้ง และระหว่างประเทศ 2 ครั้ง
 • สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะส่ง e-Voucher สำหรับการเข้าใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge ให้กับสมาชิกบัตรฯ โดยจะถูกนำเข้าบัญชีรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสของท่าน ภายใน 21 วัน และ e-Voucher จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
 • สงวนสิทธิ์การใช้ e-Voucher 1 รหัส ต่อ สมาชิกบัตรฯ 1 ท่าน ต่อการใช้ 1 ครั้ง เท่านั้น​
 • สมาชิกบัตรฯ จะต้องแสดงบัตรรางวัลฯ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) ของตน เป็นเที่ยวบินขาออกของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS แก่พนักงานต้อนรับห้องรับรอง BRC เพื่อเข้าใช้บริการ​
 • บัตรฯ e-Voucher นี้สำหรับใช้บริการห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในสนามบิน (Participating Lounges) ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ https://flyerbonus.bangkokair.com
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63​

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์เพื่อเข้าห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge

สมาชิกสามารถเข้าใช้งานบัตรรางวัลอิเลคทรอนิค (e-Voucher) สำหรับเข้าใช้บริการห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge (BRC) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยล็อคอินได้ที่ https://flyerbonus.bangkokair.com หมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสและรหัสผ่าน โดย

 • คลิกที่ เมนู “บัตรของฉัน” (Menu “My Voucher) หน้าจอจะแสดง e-Voucher สำหรับเข้าใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge โดยจำนวนของ e-Voucher ที่สมาชิกได้รับจะเป็นไปตามเงื่อนไขของระดับบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS ที่สมาชิกสมัคร และได้รับการอนุมัติฯ
 • สมาชิกแสดง e-Voucher ที่ได้รับต่อพนักงานสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อขอใช้สิทธิ์เข้าห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge

หมายเหตุ

 • สำหรับสมาชิกบัตรฯ ใหม่สามารถทำการสมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัสให้สมบูรณ์ โดยการกรอกหมายเลขสมาชิกที่ได้รับ และกดลืมรหัสผ่าน (Forget Password) บนเว็บไซต์ https://flyerbonus.bangkokair.com หากสมาชิกมีข้อสงสัยในการใช้งาน e-Voucher โปรด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการลูกค้าสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส 1771 กด 2
 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่มีชื่อตามบัตรฯ เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และเป็นผู้โดยสารเที่ยวบินขาออกของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สขณะเข้าใช้บริการห้องรับรองฯ เท่านั้น
 • สมาชิกอาจไม่สามารถใช้บัตรรางวัลฯ เพื่อเข้าใช้ห้องรับรองฯ ในกรณีที่ห้องรับรองดังกล่าวเต็ม ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรจำนวนที่นั่งว่างในห้องรับรองฯ ณ ขณะนั้น
 • ผู้เข้าใช้บริการ อาจถูกปฏิเสธไม่ได้รับบริการหากประพฤติตนหรือแสดงการกระทำที่อาจรบกวนผู้รับบริการท่านอื่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองฯ
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ฟลายเออร์โบนัสกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการแลกบัตรรางวัลนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รับเพิ่มคะแนน

KTC FOREVER สูงสุด x4

 • รับคะแนน KTC FORVER x4 เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือ เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ KTC World Travel Service  ครบทุก 300,000 บาท
 • รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 300,000 บาท ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 (ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในเขตเศรษฐกิจยุโรปรวม 31 ประเทศ)​
เงื่อนไขการรับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด x4
 • คะแนน KTC FOREVER สูงสุด 4 เท่า คำนวณจาก
  1.1) 1 คะแนนสะสมปกติ
  1.2) 1 คะแนนสะสมพิเศษจากการใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือจากการซื้อบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สที่ KTC World Travel Service
  1.3) 1 คะแนนสะสมพิเศษจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดที่กำหนด

  • หมวดร้านอาหาร หมายถึง ร้านค้าที่ระบุใน MCC Code 5462, 5811, 5812, 5813 และ 5814 ในระบบของ Mastercard เท่านั้น​
  • หมวดช้อปปิ้ง หมายถึง ร้านค้าที่ระบุใน MCC Code 5094, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5941, 5944, 5948, 5977, 7296, 5111, 5192, 5942, 5943, 5947, 5994, 5310, 5311, 5331, 5964, 5965 และ 5309 ในระบบของ Mastercard เท่านั้น​
  • หมวดท่องเที่ยว หมายถึง ร้านค้าที่ระบุใน MCC Code 3000-3299, 4511, 3351-3441, 7512, 7513, 7519, 7523, 3501-3828, 7011 ในระบบของ Mastercard เท่านั้น
  • หมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในเขตเศรษฐกิจยุโรปรวม 31 ประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th/rewards

  1.4) 1 คะแนนพิเศษจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดที่กำหนดในข้อ 1.3) ครบทุก 300,000 บาท ต่อปีตามรอบปีปฏิทิน

 • คะแนนพิเศษจากทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่กำหนด จะถูกโอนเข้าบัญชีของสมาชิกฯ ภายใน 60 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนน KTC/เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่มอบให้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนคะแนน KTC FOREVER จากบัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นมาที่บัตรเครดิต KTC X – BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD ได้
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สะดวกสบายทุกการเดินทางกับ Bangkok Airways
 • รับสิทธิ์การติด Priority Tag เพียงแสดงบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS ของท่านก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • สิทธิ์การปรับเป็น First Priority เมื่อมีการสำรองที่นั่งอยู่ใน Waiting List
 • ส่วนลด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส แลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ส่วนลด 10% สำหรับซื้ออัพเกรดห้องรับรองที่เคาน์เตอร์หน้าห้อง Blue Ribbon Club Lounge
 • ส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In-Flight Shopping เฉพาะรหัสสินค้า IFXXX
 • ส่วนลด 5% สำหรับการจองแพ็กเกจทัวร์กับ Bangkok Travel Club (BTC)
 • รับเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 10 กิโลกรัม (น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
สิทธิพิเศษจาก 
  • รับบริการฟรี โปรแกรม Skin Detox ดีท็อกซ์ผิวด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ พร้อมวิตามินฟื้นบำรุงผิว มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง
 • โปรแกรม Laser Genesys เลเซอร์รีจูผิวกระจ่างใส และกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวเรียบเนียน พร้อมมาส์ควิตามินบู้ทผิวขาว ราคาพิเศษ 2,999 บาท/ครั้ง ปกติ 8,000 บาท
  แถมฟรี! โปรแกรม Signature White ทรีตเมนต์ฟื้นบำรุงให้ผิวขาวใส ชุ่มชื้น และสุขภาพดี มูลค่า 3,000 บาท/ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์จาก The KLINIQUE

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC X – BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X – BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ที่ The Klinique (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”) ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการสมัครสมาชิกบัตรหลักใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC บัตรหลักหรือบัตรเสริมมาก่อน หรือยกเลิกบัตรเครดิต KTC มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 (“ระยะเวลารายการ”)
 • สงวนสิทธิ์เข้ารับบริการ 1 ครั้ง/ท่าน ตลอดรายการ และสงวนการใช้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามหน้าบัตรเครดิตเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขกับร้านค้าก่อนการใช้บริการ
 • โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ktcworld.co.th หรือสอบถามได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
สิทธิพิเศษจาก 

เมื่อเช่ารถ Hertz ที่ Australia, New Zealand, United States, Canada and Europe รับสิทธิพิเศษ
• รับส่วนลด 10%
• อัพเกรดรถ 2 ขั้น เมื่อเช่ารถ 4 วันขึ้นไป

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ Hertz
 • การขอรับสิทธิพิเศษในรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเช่ารถ Hertz ดังกล่าว ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภทเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Hertz กำหนด
 • รายละเอียดสิทธิพิเศษและเงื่อนไขที่ www.hertzasia.com/mastercard
 • สิทธิพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
ช้อปออนไลน์ คุ้มสุด กับ Mastercard®

รับส่วนลด 400 บาท

เมื่อช้อปผ่านพันธมิตรออนไลน์​ที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาท/รายการ
ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท

สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ Lazada
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท ที่ช้อปผ่าน www.lazada.co.th และ Lazada App รับส่วนลด 400 บาท เมื่อช้อปครบตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ โดยใช้โค้ดส่วนลดที่กำหนด โดยขอจำกัดการรับสิทธิ์เฉพาะ 2,500 ท่านแรกต่อเดือนเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบโค้ดส่วนลดของแต่ละเดือนได้จากลิงค์ lzd.co/ktcmclaz (แถบพาร์ทเนอร์ชิพ) บน Lazada App หรือเว็บไซต์ โดยโค้ดส่วนลดจะไม่ถูกแสดงในกรณีที่สิทธิ์ต่อเดือนถูกใช้จนเต็มจำนวน
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกโค้ดส่วนลดในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับส่วนลด ได้เพียง 1 ครั้ง/ 1 โค้ดส่วนลด / 1 บัญชีผู้ใช้ลาซาด้าฯ / เดือน (ทั้ง website และ Mobile Application)
 • ลูกค้าสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ App Store และ Google Play โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกลาซาด้าก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด
 • ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาทขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ การสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท หรือสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ รับผิดชอบ ในเรื่องของการขาย หรือ การรับประกัน สินค้า หรือ บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันสินค้า หรือ อื่นๆ
 • เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนด และ เงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 • ส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Lazada Call Center โทร. 02 018 0000 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00-18:00 น.
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ Shopee
 • 1.รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • เมื่อสมาชิกช้อปออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee สมาชิกจะได้รับส่วนลด 400 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ โดยระบุรหัสส่วนลด “KTCMC400”
 • กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับส่วนลดทั้งหมดได้เพียง 1 ครั้ง / 1 สมาชิก Shopee / เดือน
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ Shopee ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด (สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Shopee จาก App Store หรือ Google Play)
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • จำกัดสิทธิ์ 2,500 รหัสส่วนลดต่อเดือน
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 – 2 ปี โทรศัพท์มือถือ ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า ก่อนการหักส่วนลดประเภท Shopee coins และค่าจัดส่ง
 • ในกรณียกเลิกการสั่งซื้อ จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้ ทุกกรณี
 • ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Shopee Call Center 02 017 8399 หรือ Email: support@shopee.co.th
ได้มากกว่า ทั่วโลกกับสิทธิพิเศษจาก World Mastercard

ดูสิทธิพิเศษทั้งหมด

สมัครวันนี้

รับคะแนน KTC FOREVER 25,000 คะแนน

เพื่อแลกรับ บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 5,000 บาท

ภายใน 31 มี.ค. 64 ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)

เงื่อนไขการรับคะแนน 25,000 คะแนน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต XXX (“บัตรฯ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • สมาชิกจะได้รับคะแนน KTC FOREVER พิเศษ (“คะแนนพิเศษ”) 25,000 คะแนน เมื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 350 บาท) เต็มจำนวน ภายในรอบบัญชีแรกตามที่เคทีซีเรียกเก็บเท่านั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 โดยเคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน หลังจากสมาชิกปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน
 • สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมรายปีกรณีสมาชิกทำการยกเลิกบัตรฯ ระหว่างปี
 • สงวนสิทธิ์แลกรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 5,000 บาท เพียง 1 ครั้งต่อบัตรฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนพิเศษไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากเคทีซีตรวจพบว่า มีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคหรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบคะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • สงวนสิทธิ์มอบคะแนนพิเศษสำหรับสมาชิก ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการ โอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก KTC EXCLUSIVE SERVICE 02 123 5444

 

มั่นใจทุกครั้งที่ช้อปออนไลน์

ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD กรณีไม่จัดส่งสินค้า และ / หรือการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 200 ดอลล่าร์สหรัฐ โดย Mastercard ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 63

บริการผู้ช่วยส่วนตัว (KTC PERSONAL ASSISTANT)

บริการให้ข้อมูลและคำแนะนำ

 • ในการจองตั๋วเครื่องบิน โต๊ะอาหาร บริการจัดส่งของขวัญ และดอกไม้
 • ในการแจ้งเตือนล่วงหน้าในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
 • ในการบริการดูแลเรื่องบ้าน
 • การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

บริการข้างต้นเป็นการให้ข้อมูล คำแนะนำ และประสานงานส่วนบุคคลเท่านั้น การบริการนี้ไม่รวมถึงการบริการเพื่อการพาณิชย์หรือสิ่งผิดกฎหมาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าว สมาชิกบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
สมาชิกบัตรฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ KTC PERSONAL ASSISTANT 02 123 5000 กด 8
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ www.ktc.co.th/personal-assistant

ผ่อนชำระง่าย

ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC

เปลี่ยนยอดชำระเต็มเป็นผ่อนชำระได้
เปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน ง่ายๆ ผ่านแอป KTC Mobile หรือโทร KTC PHONE 02 123 5000 กด 4

พิเศษยิ่งขึ้น ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% สำหรับรายการใช้จ่ายที่ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ประกันอุบัติเหตุ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ประกันการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service

บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดประกันท่องเที่ยว 20% สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050

เบิกถอนเงินสดได้ 100%

เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / วัน

หมายเหตุ จำนวนเงินที่เบิกถอนในแต่ละครั้งหรือต่อวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของเครื่อง ATM แต่ละธนาคาร

รับคะแนนง่ายๆ

ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC FOREVER เพื่อแลกสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

ค่าธรรมเนียมรายปี

รับสิทธิพิเศษที่มากกว่า เมื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)

สะดวก ปลอดภัย ใช้จ่ายไม่สะดุด

ไม่ว่าคุณจะซื้อน้ำหลังออกกำลังกาย หรือซื้อกาแฟระหว่างเดินทาง คุณสามารถใช้จ่ายได้ ไม่สะดุด กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ผ่าน Fitbit Pay และ Garmin Pay

ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

ช้อปได้ไม่มีลิมิตด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ผ่านบริการ KTC Samsung Pay

แตะจ่ายง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย Mastercard Contactless

เร็วกว่าและปลอดภัยด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ที่มีสัญลักษณ์ Mastercard Contactless เพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป (สำหรับชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกบัตร เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติบัตรในกรณีที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 365 วัน

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบ ธรรม เว้นแต่เป็น บุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียน บ้านของบัตรเสริม

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบ อนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)