โอกาสในการทำงาน

โอกาสในการทำงาน

บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด มุ่งมั่นการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ให้กับลูกค้าโดยเน้นการใส่ใจ “มุ่งมั่น จริงใจ ให้บริการ” ได้อย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาได้รับการต้อนรับและไว้วางใจจากลูกค้าและจากหลายสถาบันการเงินเสมอมาบริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด ได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องต้องการบุคลากรที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน มีความสุขในการทำงาน และเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถโดยการสร้างทีมงานขายและการตลาดได้อย่างเต็มที่ ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจและต้องการที่จะก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท