บัตรเครดิตที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อคนรักรถยนต์จาก Motor Image Subaru Thailand

ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปี ลด 10% ค่าแรง ค่าอะไหล่ ผ่อน 0% เงินดาวน์

บัตรเครดิตที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อคนรักรถยนต์จาก Motor Image Subaru Thailand

สิทธิประโยชน์

(บัตรเครดิต KTC – SUBARU TITANIUM MASTERCARD ได้รับการยกระดับเป็น PLATINUM MASTERCARD ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับบัตรเครดิต KTC – SUBARU PLATINUM MASTERCARD)

ช้อปออนไลน์ คุ้มสุด กับ Mastercard®

รับส่วนลด 400 บาท

เมื่อช้อปผ่านพันธมิตรออนไลน์​ที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาท/รายการ
ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท

สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ Lazada
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท ที่ช้อปผ่าน www.lazada.co.th และ Lazada App รับส่วนลด 400 บาท เมื่อช้อปครบตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ โดยใช้โค้ดส่วนลดที่กำหนด โดยขอจำกัดการรับสิทธิ์เฉพาะ 2,500 ท่านแรกต่อเดือนเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบโค้ดส่วนลดของแต่ละเดือนได้จากลิงค์ lzd.co/ktcmclaz (แถบพาร์ทเนอร์ชิพ) บน Lazada App หรือเว็บไซต์ โดยโค้ดส่วนลดจะไม่ถูกแสดงในกรณีที่สิทธิ์ต่อเดือนถูกใช้จนเต็มจำนวน
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกโค้ดส่วนลดในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับส่วนลด ได้เพียง 1 ครั้ง/ 1 โค้ดส่วนลด / 1 บัญชีผู้ใช้ลาซาด้าฯ / เดือน (ทั้ง website และ Mobile Application)
 • ลูกค้าสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ App Store และ Google Play โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกลาซาด้าก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด
 • ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาทขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ การสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท หรือสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ รับผิดชอบ ในเรื่องของการขาย หรือ การรับประกัน สินค้า หรือ บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันสินค้า หรือ อื่นๆ
 • เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนด และ เงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 • ส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Lazada Call Center โทร. 02 018 0000 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00-18:00 น.
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ Shopee
 • 1.รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • เมื่อสมาชิกช้อปออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee สมาชิกจะได้รับส่วนลด 400 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ โดยระบุรหัสส่วนลด “KTCMC400”
 • กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับส่วนลดทั้งหมดได้เพียง 1 ครั้ง / 1 สมาชิก Shopee / เดือน
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ Shopee ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด (สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Shopee จาก App Store หรือ Google Play)
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • จำกัดสิทธิ์ 2,500 รหัสส่วนลดต่อเดือน
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 – 2 ปี โทรศัพท์มือถือ ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า ก่อนการหักส่วนลดประเภท Shopee coins และค่าจัดส่ง
 • ในกรณียกเลิกการสั่งซื้อ จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้ ทุกกรณี
 • ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Shopee Call Center 02 017 8399 หรือ Email: support@shopee.co.th
ส่วนลด 10%

อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง

ส่วนลด 10%

ค่าแรงหรือแบ่งชำระยอดใช้จ่ายต่างๆ (อะไหล่, ค่าแรง, อุปกรณ์ต่างๆ)

สิทธิพิเศษ
 • สิทธิพิเศษแบ่งชำระเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน สำหรับรถยนต์ทุกรุ่น (ไม่เกิน 25% ของราคารถ)
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย SUBARU ทุกรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด
ศูนย์ Subaru ในเครือของบริษัท มอเตอร์ อิมเมจ (ประเทศไทย) จำกัด
มั่นใจทุกครั้งที่ช้อปออนไลน์

ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD กรณีไม่จัดส่งสินค้า และ / หรือการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 200 ดอลล่าร์สหรัฐ โดย Mastercard ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 63

บริการผู้ช่วยส่วนตัว (KTC PERSONAL ASSISTANT)

บริการให้ข้อมูลและคำแนะนำ

 • ในการจองตั๋วเครื่องบิน โต๊ะอาหาร บริการจัดส่งของขวัญ และดอกไม้
 • ในการแจ้งเตือนล่วงหน้าในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
 • ในการบริการดูแลเรื่องบ้าน
 • การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

บริการข้างต้นเป็นการให้ข้อมูล คำแนะนำ และประสานงานส่วนบุคคลเท่านั้น การบริการนี้ไม่รวมถึงการบริการเพื่อการพาณิชย์หรือสิ่งผิดกฎหมาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าว สมาชิกบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
สมาชิกบัตรฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ KTC PERSONAL ASSISTANT 02 123 5000 กด 8
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ www.ktc.co.th/personal-assistant

ผ่อนชำระง่าย

ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC

เปลี่ยนยอดชำระเต็มเป็นผ่อนชำระได้
เปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน ง่ายๆ ผ่านแอป KTC Mobile หรือโทร KTC PHONE 02 123 5000 กด 4

พิเศษยิ่งขึ้น ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% สำหรับรายการใช้จ่ายที่ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ประกันอุบัติเหตุ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ประกันการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

เบิกถอนเงินสดได้ 100%

เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / วัน

หมายเหตุ จำนวนเงินที่เบิกถอนในแต่ละครั้งหรือต่อวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของเครื่อง ATM แต่ละธนาคาร

รับคะแนนง่ายๆ

ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC FOREVER เพื่อแลกสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

สะดวก ปลอดภัย ใช้จ่ายไม่สะดุด

ไม่ว่าคุณจะซื้อน้ำหลังออกกำลังกาย หรือซื้อกาแฟระหว่างเดินทาง คุณสามารถใช้จ่ายได้ ไม่สะดุด กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ผ่าน Fitbit Pay และ Garmin Pay

ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

ช้อปได้ไม่มีลิมิตด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ผ่านบริการ KTC Samsung Pay

แตะจ่ายง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย Mastercard Contactless

เร็วกว่าและปลอดภัยด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ที่มีสัญลักษณ์ Mastercard Contactless เพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป (สำหรับชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกบัตร เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติบัตรในกรณีที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 365 วัน

 

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบ ธรรม เว้นแต่เป็น บุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียน บ้านของบัตรเสริม

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบ อนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)