วันนี้ 14 ตุลาคม 2560 พี่น้องชาวซิมบอลิกฯ รวมใจถวายผ้าไตรและมอบเงินทำบุญทอดกฐิน พร้อมกับทำอาหารเลี้ยงโรงทาน ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธเกษตร ดินแดนสุขาวดี คลอง 6 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

Leave a comment