บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด ร่วมกับ KTC ( บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) )
ได้จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อ KTC Product Knowledge Training ให้กับพนักงาน 
วันที่ 11  ธันวาคม 2560
ณ บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด

Leave a comment