คำขวัญวันเด็ก 2560 ” เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง “

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทางบริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด ได้มามอบความสุขให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จ.ปทุมธานี คะ

Leave a comment