บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมอาสาร่วมกันทำความดี ปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร 23.12.2559 #SYMBOLIC#symbolic88
มุ่งมั่น จริงใจ ให้บริการ

Leave a comment