ให้ชีวิตมีแต่คำว่ามากกว่า

x3 รับคะแนนสูงสุด 2 ครั้ง/ปี ห้องรับรอง Royal Silk 20 ล้านบาท ประกันการเดินทางสูงสุด

ให้ชีวิตมีแต่คำว่ามากกว่า

สิทธิประโยชน์

สะสมคะแนนง่าย ๆ ได้มากกว่า
รับคะแนน

รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 300,000 บาท
ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
(ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

 • ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสูงสุด
 • คะแนนไม่มีวันหมดอายุ
 • คะแนนมีค่า แลกได้หลากหลาย
เงื่อนไขการรับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด X3
 1. ทุก 25 บาทที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC X VISA SIGNATURE ทุกประเภท รับ 1 คะแนน KTC FOREVER
 2. คะแนน KTC FOREVER x3 = 1 คะแนนปกติ + 1 คะแนนพิเศษจากทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดที่กำหนด + 1 คะแนนพิเศษเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดที่กำหนดครบทุก 300,000 บาท
 3. หมวดรายการใช้จ่ายที่ให้คะแนน x3 รายละเอียดดังนี้
  1. หมวดร้านอาหาร หมายถึง ร้านค้าที่ระบุใน MCC Code 5462, 5811, 5812, 5813 และ 5814 ในระบบของ Visa เท่านั้น
  2. หมวดช้อปปิ้ง หมายถึง ร้านค้าที่ระบุใน MCC Code 5094, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5941, 5944, 5948, 5977, 7296, 5111, 5192, 5942, 5943, 5947, 5994, 5310, 5311, 5331, 5964, 5965 และ 5309 ในระบบของ Visa เท่านั้น
  3. หมวดท่องเที่ยว หมายถึง ร้านค้าที่ระบุใน MCC Code 3000-3299, 4511, 3351 – 3441, 7512, 7513, 7519, 7523, 3501-3828, 7011 ในระบบของ Visa เท่านั้น
  4. หมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป)
 4. คะแนนพิเศษจากทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดที่กำหนดจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันหลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ ส่วนคะแนนพิเศษเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดที่กำหนดครบทุก 300,000 บาท จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วันหลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
 5. ยกเว้นการให้คะแนน KTC FOREVER สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ร้านค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป 31 ประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ktc.co.th/rewards
 6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนน KTC/เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่มอบให้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
ห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี

แสดงบัตรโดยสารของสายการบินไทยและ / หรือสายการบินไทยสมายล์ สำหรับเส้นทาง
ระหว่างประเทศ พร้อม Lounge Voucher ที่ ห้องรับรอง Royal Silk Lounge
อาคารเทียบเครื่องบิน C และ E ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge International
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีชื่อตามบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
 • แสดงบัตรที่นั่งเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของสายการบินไทยหรือสายการบินไทยสมายล์ และ Lounge Voucher พร้อมบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท ทุกครั้งที่ใช้บริการ
 • สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่นๆ อาทิ บริการอาบน้ำ บริการนวด หรือบริการสปา
 • ผู้ติดตามสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้โดยต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกันและต้องเสียค่าใช้บริการเพิ่มเติมในอัตราที่บริษัท การบินไทย กำหนด
 • บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการไม่เกิน 2.5 ชั่วโมงต่อคูปอง หากเกินกว่านี้ ต้องเสียค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรองพิเศษนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คูปองหมดอายุ 31 ธ.ค. 63
สิทธิพิเศษจาก 

รับส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถแบบ Self-drive
ทุกที่ทั่วโลก พร้อมเลือกรับสิทธิพิเศษ
เช่ารถแบบ Standard เพิ่ม 1 วัน หรือ อัพเกรดรถ 1 ขั้น
และรับบัตรสมาชิก Hertz Gold Plus Rewards

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ Hertz
 • สิทธิพิเศษส่วนลด 10% จากราคา Affordable Rates (leisure retail rates) เท่านั้น เมื่อเช่ารถอย่างน้อย 1 วัน (สำรองการเช่ารถด้วยรหัส CDP#83181)
 • สิทธิพิเศษเช่ารถแบบ Standard เพิ่ม 1 วัน เมื่อเช่ารถอย่างน้อย 6 วัน (เช่ารถ 6 วัน ฟรี 1 วัน) และ สิทธิพิเศษอัพเกรดรถ 1 ขั้น เมื่อเช่ารถอย่างน้อย 5 วัน
 • สิทธิพิเศษที่สาขาที่ร่วมรายการ ทุกที่ ทั่วโลก
 • สงวนสิทธิ์สำรองการเช่ารถล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (อย่างน้อย 48 ชั่วโมงที่สาขาในประเทศในเอเชีย)
 • สงวนสิทธิ์สมาชิกจะต้องชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภทเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นได้
 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และทำการจองที่ www.hertzasia.com/visa
 • สิทธิพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
สิทธิพิเศษจาก 

รับส่วนลดสูงสุด 37% สำหรับเช่ารถ กว่า 180 ประเทศ ทั่วโลก

เงื่อนไขสิทธิพิเศษจาก AUTO EUROPE
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภทเท่านั้น ไม่สามารถใช้ส่วนลดดังกล่าวสำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัทได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ AUTO EUROPE กำหนด
 • สิทธิพิเศษขึ้นอยู่กับความพร้อมการให้บริการในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์สมาชิกจะต้องชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภทเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการและภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการบริการและสิทธิพิเศษส่วนลดนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการโดยตรงกับ AUTO EUROPE เท่านั้น
 • ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และทำการจองที่ www.autoeurope.com/visa
 • สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
ช้อปแบรนด์ดังระดับโลก

เพลินกับสินค้าราคาปลอดภาษี  และส่วนลดถึง 60%
ตลอดปี
 กับคอลเลคชั่นฤดูกาลที่ผ่านมา ของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ระดับโลก
และหลากหลายแบรนด์ไลฟ์สไตล์ดัง  พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 15%

 • รับบัตร VIP พร้อมส่วนลดเพิ่ม 10%
 • รับส่วนลด 15% สำหรับ Shopping Express
  (รถบัสจากเมืองไป The Bicester Village Shopping Collection®)
 • รับส่วนลด 15% สำหรับบริการคนขับรถรับส่ง ที่ร่วมรายการกับ
  The Bicester Village Shopping Collection®
เงื่อนไขสิทธิพิเศษ The Bicester Village Shopping Collection®
 • ดาวน์โหลดคูปองจาก www.ktc.co.th/bicester และแสดง Exclusive Invitation ที่ Village Tourist Information หรือ Welcome Center ของร้านค้าที่ร่วมรายการของ The Bicester Village Shopping Collection® พร้อมบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ของคุณ เพื่อรับ VIP Card
 • สงวนสิทธิ์สมาชิกจะต้องชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภทเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 • The Bicester Village Shopping Collection® 9 แห่ง ได้แก่ London Bicester Village, Dublin Kildare Village, Paris La Vallée Village, Madrid Las Rozas Village, Barcelona La Roca Village, Milan Fidenza Village, Brussels Maasmechelen Village, Frankfurt Wertheim Village และ Munich Ingolstadt Village
สิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ

ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี สำหรับ 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม ที่สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ
• The Vintage Club • Windsor Park & Golf Club • Summit Windmill Golf Club
• The Royal Gems Golf & Sports Club • Panya Indra Golf Club
• Siam Country Club Pattaya • Banyan Golf Club Hua Hin

สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 วันธรรมดา ไม่มีกำหนดเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ หลังเวลา 12.00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการรับสิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ
 1. สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
 3. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น
 4. สามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ต่อเดือน (รวมการใช้สิทธิจากทุกสนามที่เข้าร่วมรายการ)
 5. สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 30 สิทธิต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง
 6. ผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ จะต้องพาเพื่อนสมาชิกร่วมออกรอบ 4 ท่านต่อกลุ่ม
 7. จำกัดการใช้สิทธิโดยผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 กลุ่มเท่านั้น สิทธิพิเศษเฉพาะส่วนลดค่ากรีนฟี ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ผู้ถือบัตรวีซ่าซิกเนเจอร์ จะต้องชำระด้วยบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์เท่านั้น
 8. สำหรับเพื่อนสมาชิกของผู้ถือบัตรวีซ่าซิกเนเจอร์ จะต้องชำระค่ากรีนฟี รถกอล์ฟ แคดดี้ ตามเงื่อนไขของสนามกอล์ฟ ถึงแม้ว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ก็ตาม
 9. สำรองเวลาในการออกรอบล่วงหน้า 4 วันทำการ ที่หมายเลข 02 919 8423 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00–17.00 น. ทั้งนี้การสำรองเวลานัดหมายขึ้นอยู่กับเวลาที่ว่าง
 10. สงวนสิทธิในการรับสำรองเวลาออกรอบ เฉพาะผู้ที่ไม่มีการสำรองค้างอยู่ (ถ้ามี) ผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ จะทำการสำรองเวลาในการออกรอบครั้งใหม่ได้ ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิการสำรองครั้งก่อนเสร็จสิ้นแล้ว
 11. ผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ ที่ทำการสำรองการออกรอบไว้แล้ว ไม่สามารถโอนการใช้สิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 12. สิทธิพิเศษนี้เป็นการสนับสนุนจากวีซ่าเพื่อมอบให้กับผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ มิใช่เป็นสิทธิพิเศษจากทางสนามกอล์ฟ
 13. ผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ โดยมิได้มีการสำรองการออกรอบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์
 14. สนามกอล์ฟสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการ หรือตอบข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษจากวีซ่า รวมถึงการติดต่อสำรองการออกรอบโดยตรงกับทางสนามกอล์ฟ
 15. การอนุมัติ ยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการออกรอบนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของสนามกอล์ฟ
 16. ผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกการออกรอบ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางสนามกอล์ฟจะคิดค่าธรรมเนียม สำหรับการยกเลิกการออกรอบ
 17. กรณีที่ฝนตก ทำให้ไม่สามารถเล่นกอล์ฟต่อได้ การอนุญาตให้ลงเล่นในภายหลังหรือคืนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมรายการ
 18. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้สำหรับการออกรอบในเวลากลางคืนได้
 19. สิทธิพิเศษนี้ในการเข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ เป็นไปตามเงื่อนไขที่วีซ่า และสนามกอล์ฟกำหนดไว้ให้กับผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์เท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อการสันทนาการเฉพาะกลุ่ม หรือกิจกรรมอื่นๆ ได้
 20. สิทธิพิเศษนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟแต่อย่างใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ หรือรายการแข่งขันเฉพาะกลุ่มได้
 21. รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำรองสิทธิ หรือการใช้สิทธิทุกครั้ง
 22. วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 23. วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของสนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของสนามกอล์ฟ ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับสนามกอล์ฟ
 24. เมื่อผู้ถือบัตรทำการสำรองสิทธิ หรือใช้สิทธิในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
สิทธิพิเศษชุดน้ำชายามบ่าย

ในราคาพิเศษ 500 บาท (จำกัด 500 สิทธิต่อเดือน) และ 800 บาท (ไม่จำกัดสิทธิ)
ที่ร้านค้าที่กำหนด เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวม 50,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

ร้านค้าที่ร่วมรายการสิทธิพิเศษชุดน้ำชายามบ่าย

TWG Tea Salon & Boutique • สยามพารากอน
• เอ็มโพเรียม
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.
Harrods Tea Room • สยามพารากอน
• เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.
Mandarin Oriental Shop • สยามพารากอน ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษชุดน้ำชายามบ่าย
 1. สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร VISA SIGNATURE ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
 3. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตร VISA SIGNATURE ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น
 4. ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร VISA SIGNATURE รวม 50,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใช้สิทธิ ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ
 5. ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 6. สำรองการใช้สิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 7. ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ และรายละเอียดการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ และผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงจะได้รับ “Booking Code” เพื่อนำไปแสดงต่อพนักงานร้านค้าในการเข้าใช้บริการ
  **หากผู้ถือบัตรมิได้ชำระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองสิทธิครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการสำรองสิทธิใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง
 8. การรับสิทธิขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร และจำนวนที่ว่าง
 9. ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองสิทธิครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการสำรองสิทธิใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง
 10. สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใช้สิทธิจากทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ)
 11. ชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท จำนวนจำกัด 1,000 สิทธิต่อเดือน
 12. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่เข้ารับบริการ ที่หมายเลข 02-906-3026 กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่เข้าใช้บริการตามวัน/เวลาที่ได้สำรองสิทธิไว้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้มีการใช้สิทธิ์นั้นไปแล้ว
 13. กรุณาแจ้งชื่อ / Booking Code พร้อมแสดงบัตร VISA SIGNATURE และบัตรประชาชน แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้สำรองไว้
 14. สิทธิพิเศษนี้ สงวนไว้สำหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง และให้บริการเฉพาะภายในสถานที่ ที่กำหนดเท่านั้น
 15. ผู้ถือบัตรสามารถพาแขกเข้าใช้บริการพร้อมผู้ถือบัตรได้ โดยผู้ถือบัตรหรือแขกของผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการ ตามราคาปกติของร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
 16. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) โทร. 02 906 3026 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com
 17. รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำรองสิทธิ หรือการใช้สิทธิทุกครั้ง
 18. วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 19. วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า
 20. เมื่อผู้ถือบัตรทำการสำรองสิทธิ และใช้สิทธิในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
สิทธิพิเศษโรงภาพยนตร์

ส่วนลด 50% สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่ ที่โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ

• พารากอน บลูริบบอน • ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต • พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ • เมกา บางนา ซีนีเพล็กซ์ • เอสพานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา • เอสพานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน • อีสวิลล์ ซีนีเพล็กซ์ • เวสเกต ซีนีเพล็กซ์ • พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต • บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โคราช • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หาดใหญ่ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พังงา

สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ
 1. สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
 3. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น
 4. ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ รวม 50,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใช้สิทธิ โดยสามารถรวมยอดใช้จ่ายย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ
 5. ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 6. สำรองการใช้สิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 7. ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ พร้อม Discount Code ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร
 8. ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองสิทธิครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการสำรองสิทธิใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง
 9. Discount Code (ส่วนลด 50%) สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่ (2 ท่าน) บัตร VIP Seat จำหน่ายเป็นคู่ สำหรับ 2 ท่าน ไม่สามารถแยกซื้อเป็นที่นั่งเดี่ยวได้
 10. ผู้ถือบัตรจะต้องแสดง Discount Code เมื่อทำการสำรองที่นั่งที่โรงภาพยนตร์ และชำระส่วนต่างค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์เท่านั้น
 11. สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ
 12. สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 250 สิทธิต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง
 13. Discount Code ที่ผู้ถือบัตรได้รับ สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63 โดยในระหว่างนั้นถือว่าอยู่ในการถือครองของผู้ถือบัตรเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย และจะไม่มีการออกโค้ดทดแทนให้
 14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) โทร 02 906 3026 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com
 15. รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำรองสิทธิ หรือการใช้สิทธิทุกครั้ง
 16. วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า
 18. เมื่อผู้ถือบัตรทำการสำรองสิทธิ หรือใช้สิทธิในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
บริการผู้ช่วยส่วนตัว (KTC PERSONAL ASSISTANT)

บริการให้ข้อมูลและคำแนะนำ

 • ในการจองตั๋วเครื่องบิน โต๊ะอาหาร บริการจัดส่งของขวัญ และดอกไม้
 • ในการแจ้งเตือนล่วงหน้าในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
 • ในการบริการดูแลเรื่องบ้าน
 • การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

บริการข้างต้นเป็นการให้ข้อมูล คำแนะนำ และประสานงานส่วนบุคคลเท่านั้น การบริการนี้ไม่รวมถึงการบริการเพื่อการพาณิชย์หรือสิ่งผิดกฎหมาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าว สมาชิกบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

สมาชิกบัตรฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ KTC PERSONAL ASSISTANT 02 123 5000 กด 8

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ www.ktc.co.th/personal-assistant

ผ่อนชำระง่าย

ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC
เปลี่ยนยอดชำระเต็มเป็นผ่อนชำระได้
เปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน ง่ายๆ ผ่านแอป KTC Mobile หรือโทร KTC PHONE 02 123 5000 กด 4

ประกันอุบัติเหตุ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ประกันการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service

บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดประกันท่องเที่ยว 20% สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050

เบิกถอนเงินสดได้ 100%

เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / วัน

หมายเหตุ จำนวนเงินที่เบิกถอนในแต่ละครั้งหรือต่อวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของเครื่อง ATM แต่ละธนาคาร

รับคะแนนง่ายๆ

ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC FOREVER เพื่อแลกสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

แตะจ่ายง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย UnionPay QuickPass

เร็วกว่าและปลอดภัยด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับบัตรเครดิต KTC UNIONPAY ที่มีสัญลักษณ์ QuickPass เพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป (สำหรับชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกบัตร เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติบัตรในกรณีที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 365 วัน

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบ ธรรม เว้นแต่เป็น บุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียน บ้านของบัตรเสริม

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบ อนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)