เหนือกว่าทุกความบูธีค ครบจบในบัตรเดียว

คะแนน 1.5 : 1 แลกบินเร็ว ลด 15% คะแนนฟลายเออร์โบนัสแลก บัตรโดยสาร 3 เท่า รับคะแนนสูงสูด

เหนือกว่าทุกความบูธีค ครบจบในบัตรเดียว

สิทธิประโยชน์

บินได้เร็วกว่า 1.5 คะแนน KTC FOREVER : 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกคะแนนฟลายเออร์โบนัส ของบางกอกแอร์เวย์ส

 • สมาชิกบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรประเภทอื่นใดที่ได้กำหนดยกเว้นไว้โดยชัดแจ้ง) สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER แลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ในอัตราส่วนดังนี้
  • 1.5 คะแนน KTC FOREVER : 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สำหรับบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท
   อนึ่ง อัตราการแลกคะแนน และ/หรืออัตราแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสของบางกอกแอร์เวย์สข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ แพ็กเกจท่องเที่ยว สินค้า/บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจและการตลาด เคทีซีจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกคะแนนและ/หรืออัตราแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสของบางกอกแอร์เวย์สข้างต้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอให้สมาชิกทำการตรวจสอบอัตราการแลกคะแนน และ/หรืออัตราแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสก่อนใช้หรือร่วมรายการทุกครั้ง ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
 • สมาชิกที่ประสงค์จะแลกคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะต้องเป็นสมาชิกของฟลายเออร์โบนัสก่อน หากสมาชิกยังไม่ได้เป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟลายเออร์โบนัสได้ที่ http://flyerbonus.bangkokair.com หรือศูนย์บริการลูกค้าสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส หมายเลขโทรศัพท์ 1771 กด 2
 • เมื่อสมาชิกบัตรแลกคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว คะแนนที่แลกไปนั้นไม่สามารถแลกกลับมาเป็นคะแนน KTC FOREVER ได้อีก และเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนสะสมที่ได้แลกไปแล้ว
 • การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS ที่ประสงค์จะแลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนดังกล่าว สมาชิกบัตรเครดิต KTC สามารถทำการแลกตั๋วเครื่องบินได้ที่ http://flyerbonus.bangkokair.com
 • การแลกของรางวัลจากรายการคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ที่ http://flyerbonus.bangkokair.com หรือศูนย์บริการลูกค้าสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส หมายเลขโทรศัพท์ 1771 กด 2
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รับเพิ่มคะแนน

KTC FOREVER สูงสุด x3

 • รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 (ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในเขตเศรษฐกิจยุโรปรวม 31 ประเทศ)
 • รับคะแนน KTC FOREVER x2 เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือซื้อบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ KTC World Travel Service หรือใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 (ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในเขตเศรษฐกิจยุโรปรวม 31 ประเทศ)
เงื่อนไขการรับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด x3
 • คะแนน KTC FOREVER x3 คำนวณจาก
  • 1 คะแนนปกติ
  • 2 คะแนนพิเศษจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 (ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในเขตเศรษฐกิจยุโรปรวม 31 ประเทศ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ktc.co.th/rewards
 • คะแนน KTC FOREVER x2 คำนวณจาก​
  • 1 คะแนนปกติ
  • 1 คะแนนพิเศษ จากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สในช่องทาง www.bangkokair.com หรือจากการซื้อบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สที่ KTC World Travel Service หรือจากการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 (ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในเขตเศรษฐกิจยุโรปรวม 31 ประเทศ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ktc.co.th/rewards
 • คะแนนพิเศษจากทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่กำหนด จะถูกโอนเข้าบัญชีของสมาชิกฯ ภายใน 60 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนน KTC/เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่มอบให้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนคะแนน KTC FOREVER จากบัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นมาที่บัตรเครดิต KTC -BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS ได้
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สะดวกสบายทุกการเดินทางกับ Bangkok Airways
 • รับส่วนลด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส แลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • รับส่วนลด 10% สำหรับซื้ออัพเกรดห้องรับรองที่เคาน์เตอร์หน้าห้อง Blue Ribbon Club Lounge
 • รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In-Flight Shopping เฉพาะรหัสสินค้า IFXXX
 • รับส่วนลด 5% สำหรับการจองแพ็กเกจทัวร์กับ Bangkok Travel Club (BTC)
 • รับเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 10 กิโลกรัม น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม
สิทธิพิเศษจาก 

รับส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถแบบ Self-drive
ทุกที่ทั่วโลก พร้อมเลือกรับสิทธิพิเศษ
เช่ารถแบบ Standard เพิ่ม 1 วัน หรือ อัพเกรดรถ 1 ขั้น
และรับบัตรสมาชิก Hertz Gold Plus Rewards

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ Hertz
 • สิทธิพิเศษส่วนลด 10% จากราคา Affordable Rates (leisure retail rates) เท่านั้น เมื่อเช่ารถอย่างน้อย 1 วัน (สำรองการเช่ารถด้วยรหัส CDP#83181)
 • สิทธิพิเศษเช่ารถแบบ Standard เพิ่ม 1 วัน เมื่อเช่ารถอย่างน้อย 6 วัน (เช่ารถ 6 วัน ฟรี 1 วัน) และ สิทธิพิเศษอัพเกรดรถ 1 ขั้น เมื่อเช่ารถอย่างน้อย 5 วัน
 • สิทธิพิเศษที่สาขาที่ร่วมรายการ ทุกที่ ทั่วโลก
 • สงวนสิทธิ์สำรองการเช่ารถล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (อย่างน้อย 48 ชั่วโมงที่สาขาในประเทศในเอเชีย)
 • สงวนสิทธิ์สมาชิกจะต้องชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภทเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นได้
 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และทำการจองที่ www.hertzasia.com/visa
 • สิทธิพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
สิทธิพิเศษจาก 

รับส่วนลดสูงสุด 37% สำหรับเช่ารถ กว่า 180 ประเทศ ทั่วโลก

เงื่อนไขสิทธิพิเศษจาก AUTO EUROPE
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภทเท่านั้น ไม่สามารถใช้ส่วนลดดังกล่าวสำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัทได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ AUTO EUROPE กำหนด
 • สิทธิพิเศษขึ้นอยู่กับความพร้อมการให้บริการในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์สมาชิกจะต้องชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภทเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการและภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการบริการและสิทธิพิเศษส่วนลดนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการโดยตรงกับ AUTO EUROPE เท่านั้น
 • ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และทำการจองที่ www.autoeurope.com/visa
 • สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
ช้อปแบรนด์ดังระดับโลก

เพลินกับสินค้าราคาปลอดภาษี  และส่วนลดถึง 60%
ตลอดปี
 กับคอลเลคชั่นฤดูกาลที่ผ่านมา ของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ระดับโลก
และหลากหลายแบรนด์ไลฟ์สไตล์ดัง  พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 15%

 • รับบัตร VIP พร้อมส่วนลดเพิ่ม 10%
 • รับส่วนลด 15% สำหรับ Shopping Express
  (รถบัสจากเมืองไป The Bicester Village Shopping Collection®)
 • รับส่วนลด 15% สำหรับบริการคนขับรถรับส่ง ที่ร่วมรายการกับ
  The Bicester Village Shopping Collection®
สิทธิพิเศษชุดน้ำชายามบ่าย

ในราคาพิเศษ 500 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิต่อเดือน) และ 800 บาท (ไม่จำกัดสิทธิ)
ที่ร้านค้าที่กำหนด เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวม 50,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

ร้านค้าที่ร่วมรายการสิทธิพิเศษชุดน้ำชายามบ่าย

Harrods Tea Room • สยามพารากอน
• เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.
Mandarin Oriental Shop • สยามพารากอน ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.
TWG Tea Salon & Boutique • สยามพารากอน
• เอ็มโพเรียม
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น.
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษชุดน้ำชายามบ่าย
 • สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร VISA SIGNATURE ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตร VISA SIGNATURE ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร VISA SIGNATURE รวม 50,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใช้สิทธิ ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • สำรองการใช้สิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ และรายละเอียดการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ และผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงจะได้รับ “Booking Code” เพื่อนำไปแสดงต่อพนักงานร้านค้าในการเข้าใช้บริการ
  **หากผู้ถือบัตรมิได้ชำระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองสิทธิครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการสำรองสิทธิใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง
 • การรับสิทธิขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร และจำนวนที่ว่าง
 • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองสิทธิครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการสำรองสิทธิใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใช้สิทธิจากทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ)
 • ชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 500 บาท จำนวนจำกัด 1,000 สิทธิต่อเดือน
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่เข้ารับบริการ ที่หมายเลข 02-906-3026 กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่เข้าใช้บริการตามวัน/เวลาที่ได้สำรองสิทธิไว้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้มีการใช้สิทธิ์นั้นไปแล้ว
 • กรุณาแจ้งชื่อ / Booking Code พร้อมแสดงบัตร VISA SIGNATURE และบัตรประชาชน แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้สำรองไว้
 • สิทธิพิเศษนี้ สงวนไว้สำหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง และให้บริการเฉพาะภายในสถานที่ ที่กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถพาแขกเข้าใช้บริการพร้อมผู้ถือบัตรได้ โดยผู้ถือบัตรหรือแขกของผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการ ตามราคาปกติของร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) โทร. 02 906 3026 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com
 • รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำรองสิทธิ หรือการใช้สิทธิทุกครั้ง
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า
 • เมื่อผู้ถือบัตรทำการสำรองสิทธิ และใช้สิทธิในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
สิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ

ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี สำหรับ 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม ที่สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ
• Thana City Golf & Sport Club • The Vintage Club • Windsor Park & Golf Club • Summit Windmill Golf Club
• The Royal Gems Golf & Sports Club • Panya Indra Golf Club
• Siam Country Club Pattaya • Banyan Golf Club Hua Hin

สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 วันธรรมดา ไม่มีกำหนดเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ หลังเวลา 12.00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการรับสิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ
 • สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ต่อเดือน (รวมการใช้สิทธิจากทุกสนามที่เข้าร่วมรายการ)
 • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 40 สิทธิต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง
 • สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท จะต้องพาเพื่อนสมาชิกร่วมออกรอบ 4 ท่านต่อกลุ่ม
 • ส่วนลดค่ากรีนฟีสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท 2 ท่านต่อ 1 กลุ่มเท่านั้น ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ สมาชิกจะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภทเท่านั้น
 • สำหรับเพื่อนสมาชิกของ สมาชิกบัตรเครดิตฯ จะต้องชำระค่ากรีนฟี รถกอล์ฟ แคดดี้ ตามเงื่อนไขของสนามกอล์ฟ ถึงแม้ว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มจะเป็น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภทก็ตาม
 • สำรองเวลาในการออกรอบล่วงหน้า 4 วันทำการ ที่หมายเลข 02 919 8423 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00–17.00 น. ทั้งนี้การสำรองเวลานัดหมายขึ้นอยู่กับเวลาที่ว่าง
 • สงวนสิทธิในการรับสำรองเวลาออกรอบ เฉพาะผู้ที่ไม่มีการสำรองค้างอยู่ (ถ้ามี) สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท จะทำการสำรองเวลาในการออกรอบครั้งใหม่ได้ ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิการสำรองครั้งก่อนเสร็จสิ้นแล้ว
 • สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท ที่ทำการสำรองการออกรอบไว้แล้ว  ไม่สามารถโอนการใช้สิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิพิเศษนี้เป็นการสนับสนุนจากวีซ่าเพื่อมอบให้กับ สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท มิใช่เป็นสิทธิพิเศษจากทางสนามกอล์ฟ
 • สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภทไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ โดยมิได้มีการสำรองการออกรอบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์
 • สนามกอล์ฟสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการ หรือตอบข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษจากวีซ่า รวมถึงการติดต่อสำรองการออกรอบโดยตรงกับทางสนามกอล์ฟ
 • การอนุมัติ ยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการออกรอบนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของสนามกอล์ฟ
 • สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกการออกรอบ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางสนามกอล์ฟจะคิดค่าธรรมเนียม สำหรับการยกเลิกการออกรอบ
 • กรณีที่ฝนตก ทำให้ไม่สามารถเล่นกอล์ฟต่อได้ การอนุญาตให้ลงเล่นในภายหลังหรือคืนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมรายการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้สำหรับการออกรอบในเวลากลางคืนได้
 • สิทธิพิเศษนี้ในการเข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ เป็นไปตามเงื่อนไขที่เคทีซี และ วีซ่า และสนามกอล์ฟกำหนดไว้ให้กับ สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภทเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อการสันทนาการเฉพาะกลุ่ม หรือกิจกรรมอื่นๆ ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟแต่อย่างใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ หรือรายการแข่งขันเฉพาะกลุ่มได้
 • รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำรองสิทธิ หรือการใช้สิทธิทุกครั้ง
 • เคทีซี และ วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เคทีซี และ วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของสนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของสนามกอล์ฟ ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับสนามกอล์ฟ
 • เมื่อผู้ถือบัตรทำการสำรองสิทธิ หรือใช้สิทธิในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด เคทีซี และ วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
สิทธิพิเศษโรงภาพยนตร์

ส่วนลด 50% สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่ ที่โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ

• พารากอน บลูริบบอน • ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต • พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ • เมกา บางนา ซีนีเพล็กซ์ • เอสพานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา • เอสพานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน • อีสวิลล์ ซีนีเพล็กซ์ • เวสเกต ซีนีเพล็กซ์ • พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต • บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โคราช • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หาดใหญ่ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พังงา

สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ
 • สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ รวม 50,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใช้สิทธิ โดยสามารถรวมยอดใช้จ่ายย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • สำรองการใช้สิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ พร้อม Discount Code ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร
 • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองสิทธิครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการสำรองสิทธิใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง
 • Discount Code (ส่วนลด 50%) สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่ (2 ท่าน) บัตร VIP Seat จำหน่ายเป็นคู่ สำหรับ 2 ท่าน ไม่สามารถแยกซื้อเป็นที่นั่งเดี่ยวได้
 • ผู้ถือบัตรจะต้องแสดง Discount Code เมื่อทำการสำรองที่นั่งที่โรงภาพยนตร์ และชำระส่วนต่างค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ
 • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 250 สิทธิต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง
 • Discount Code ที่ผู้ถือบัตรได้รับ สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63 โดยในระหว่างนั้นถือว่าอยู่ในการถือครองของผู้ถือบัตรเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย และจะไม่มีการออกโค้ดทดแทนให้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) โทร 02 906 3026 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com
 • รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำรองสิทธิ หรือการใช้สิทธิทุกครั้ง
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า
 • เมื่อผู้ถือบัตรทำการสำรองสิทธิ หรือใช้สิทธิในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
บริการผู้ช่วยส่วนตัว (KTC PERSONAL ASSISTANT)

บริการให้ข้อมูลและคำแนะนำ

 • ในการจองตั๋วเครื่องบิน โต๊ะอาหาร บริการจัดส่งของขวัญ และดอกไม้
 • ในการแจ้งเตือนล่วงหน้าในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
 • ในการบริการดูแลเรื่องบ้าน
 • การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

บริการข้างต้นเป็นการให้ข้อมูล คำแนะนำ และประสานงานส่วนบุคคลเท่านั้น การบริการนี้ไม่รวมถึงการบริการเพื่อการพาณิชย์หรือสิ่งผิดกฎหมาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าว สมาชิกบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

สมาชิกบัตรฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ KTC PERSONAL ASSISTANT 02 123 5000 กด 8

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ www.ktc.co.th/personal-assistant

ผ่อนชำระง่าย

ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC
เปลี่ยนยอดชำระเต็มเป็นผ่อนชำระได้
เปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน ง่ายๆ ผ่านแอป KTC Mobile หรือโทร KTC PHONE 02 123 5000 กด 4

ประกันอุบัติเหตุ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ประกันการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service

บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดประกันท่องเที่ยว 20% สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050

เบิกถอนเงินสดได้ 100%

เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / วัน

หมายเหตุ จำนวนเงินที่เบิกถอนในแต่ละครั้งหรือต่อวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของเครื่อง ATM แต่ละธนาคาร

รับคะแนนง่ายๆ

ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC FOREVER เพื่อแลกสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

สะดวก ปลอดภัย ใช้จ่ายไม่สะดุด

ไม่ว่าคุณจะซื้อน้ำหลังออกกำลังกาย หรือซื้อกาแฟระหว่างเดินทาง คุณสามารถใช้จ่ายได้ ไม่สะดุด กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ผ่าน Fitbit Pay และ Garmin Pay

ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

ช้อปได้ไม่มีลิมิตด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ผ่านบริการ KTC Samsung Pay

แตะจ่ายง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย Visa payWave

เร็วกว่าและปลอดภัยด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับบัตรเครดิต KTC VISA ที่มีสัญลักษณ์ Visa payWave เพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป (สำหรับชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกบัตร เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติบัตรในกรณีที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 365 วัน

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบ ธรรม เว้นแต่เป็น บุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียน บ้านของบัตรเสริม

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบ อนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)