บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ไทเทเนี่ยม

หากท่านเป็นสมาชิกแล้วให้ เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อระบบจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุดค่ะ
หากท่านยังไม่เป็นสมาชิกกรุณา สมัครสมาชิก เพื่อกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว และรับบริการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

ข้อมูลโดยสรุปบัตรเครดิต

อภิสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตมาสเตอร์คาร์ดไทเทเนียมกสิกรไทย*
 

       
w สถานีบริการน้ำมัน 
รับเงินคืน 1%
ชีวิตไม่หยุดนิ่ง ในทุกเส้นทาง
w ร้านอาหาร
รับเงินคืน 1%
ใช้ชีวิตแบบมีรสชาติ กับทุกเมนูโปรด
ทุกร้านอร่อยของคุณ
       
w ซุปเปอร์มาร์เก็ต
รับเงินคืน 1%
สะดวกสบายกับทุกการจับจ่ายทุก
ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่คุณเลือก
w อื่นๆ
รับเงินคืน 0.50%
เต็มที่กับชีวิตอิสระในการให้รางวัลตัวเอง
กับอีกหลากหลายรูปแบบในการใช้
       
เงื่อนไขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย*
1. การเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดี
กับธนาคารเท่านั้น
2. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะคำนวณตาม Merchant Category Code (MCC) หรือรหัสประเภทร้านค้าที่ระบุมาเมื่อเรียกเก็บมายังธนาคาร เท่านั้น 
โดยจะไม่นับรวมรายการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ รายการหักค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผ่านบริการ Smart Bill Pay 
ของธนาคารฯ และยอดการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท
3. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คำนวณได้ จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรฯ ของเดือนนั้นๆ
4. ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตขั้นต่ำ ในการได้รับสิทธิ์เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
5. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ในแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต และไม่เกิน 500 บาท ในแต่ละกลุ่มประเภทร้านค้า 
(ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และประเภทอื่นๆ)
6. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
7. สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย จะไม่ได้รับสิทธิ์สะสมคะแนนในโครงการ KBank Reward Point
8. กรณีที่มีรายการคืนเงิน หรือปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้บัตรฯ ที่ธนาคารได้คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว และใช้ลดยอดค่าใช้จ่ายธนาคาร
จะเรียกเก็บเงินคืนจากบัญชีบัตรเครดิตฯนั้น
9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ของบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

สิทธิประโยชน์

Smart Chip Smart Chip: ไร้กังวลจากการทุจริตบัตร 
ด้วยเทคโนยีชิปอัจฉริยะ

ด้วยเทคโนโลยีชิปในบัตรเครดิตของท่านที่จะ
ทำหน้าที่เสมือนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว จะช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยจากการคัดลอกและปลอมแปลง
บัตร เพื่อให้ท่านมั่นใจทุกการใช้จ่าย
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
1. สามารถสมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 5 ใบ
2. สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มี
เครื่องหมาย   ทั่วประเทศ และร้านค้าที่มี
สัญลักษณ์    ทั่วประเทศและทั่วโลก
3. สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด 100%
ของวงเงิน (ไม่เกิน 30,000 บาทต่อวัน) 
ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร และเครื่องเอทีเอ็ม
ที่มีเครื่องหมาย  ทั่วประเทศ และเครือข่ายวีซ่า
เอทีเอ็มทั่วโลกจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย 
 หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารสมาชิกของวีซ่า และ
เครือข่ายมาสเตอร์การ์ดเอทีเอ็มทั่วโลกจากเครื่อง
เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย   หรือที่เคาน์เตอร์
ธนาคารสมาชิกของมาสเตอร์การ์ด 
4. ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน (ขึ้นอยู่กับ
วันที่ใช้จ่าย) กรณีชำระเต็มจำนวนเงินที่เรียกเก็บและ
ชำระในเวลาที่กำหนด (เฉพาะรายการซื้อสินค้าและบริการ)
5. สามารถเลือกชำระคืนขั้นต่ำร้อยละ 10 ของยอดเงิน
ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต 
(ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
6. วงเงินพิเศษชั่วคราว กรณีมีความจำเป็นต้องใช้
ชำระค่าสินค้า และบริการ (มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน)
7. รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการตลาดของ
ธนาคารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ตลอดทั้งปี 
ณ ร้านค้าชั้นนำ อาทิ รับของสมนาคุณพิเศษหรือ
ส่วนลดเพิ่มเติม 5-10%
 
Smart Billing KBank Smart Bill Pay
ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ
ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ทั้งค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ำประปา ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เงินบริจาค 
ค่าบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Smart Pay KBank Smart Pay: ผ่อนชำระค่าสินค้า
และบริการแบบสบายๆ 

ผ่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้นานสูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Smart Value Choice KBank Reward Point: รับคะแนนสะสม
ทุกการใช้จ่าย เลือกแลกรางวัลตามใจคุณ

โปรแกรมสะสมคะแนนที่ให้อิสระสูงสุดสำหรับท่าน 
เพียงใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน 
โดยท่านสามารถเลือกรับของรางวัลได้ดังนี้

1. บัตรของขวัญ (Gift Voucher) 
2. ไมล์สะสม Royal Orchid Plus
3. คะแนนสะสม Flyer Bonus
4. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Rebate)
5. ของรางวัลพิเศษ Special Rewards
6. คะแนนสะสมแทนเงินสด (KBank Instant Reward)
 
Smart Service KBank Special Services: บริการเสริม 
หลากหลาย เพิ่มความมั่นใจใน
การใช้บัตรทุกที่ ทุกเวลา

1. คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง เมื่อใช้บัตร
เครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต 
ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปี 
ในวงเงินสูงสุดท่านละ 2 ล้านบาท
2. 
K-mAlert (บริการรับข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ
กสิกรไทย) แจ้งยอดใช้จ่าย พร้อมวงเงินคงเหลือ
และแจ้งเตือนวันกำหนด ชำระผ่าน SMS
3. 
K-Mobile Banking บริการสอบถามข้อมูลยอด 
บัตรเครดิต และชำระค่าบัตรเครดิตผ่านโทรศัพท์มือถือ
4. 
K-eMail Statement (บริการรับใบแจ้งยอดบัญชี
ทางอีเมลกสิกรไทย) รับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
ส่งตรงถึงอีเมล์ภายใน 3 วันหลังจากวันสรุปยอดบัญชี
5. 
Verified by VISA / MasterCard SecureCode 
ให้ท่านช้อปออนไลน์อย่างปลอดภัย ด้วย password 
ที่คุณกำหนดขึ้นเอง

 
 

ค่าธรรมเนียม วงเงิน ดอกเบี้ย

 

การชำระเงิน

การชำระเงินค่าบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน คือ

         - ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ. กสิกรไทย เพื่อบัญชีเครดิต)
         - ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 
         - บริการ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) โดยใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชีเงินฝาก
         - บริการ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2888 8888
         - บริการ K-Cyber Banking (บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย)ที่เว็บไซต์ www.kasikornbank.com
         - บริการ K-mBanking (บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) โดยสมัครใช้บริการได้ที่ K-ATM
         - ชำระผ่าน Counter Service
         - ชำระผ่าน TOT Just Pay
         - ชำระผ่าน ธกส.
         - ชำระผ่าน AIS Pay Station
         - ชำระผ่าน Jaymart Pay Point
         - ชำระผ่าน Tesco Lotus
         - ชำระผ่านไปรษณีย์ไทย

หากชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน Counter Service จะเสียค่าบริการหรือไม่ อย่างไร
เสียค่าบริการ ดังนี้

จุดรับชำระเงิน อัตราค่าธรรมเนียม ชำระด้วยเงินสดได้สูงสุด
Counterservice 15 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ 30,000 บาทต่อรายการ
TOT Just Pay 15 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ 30,000 บาทต่อรายการ
ธกส. 10 บาทต่อรายการ (เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)  
  15 บาทต่อรายการ สำหรับเขตภูมิภาค ไม่จำกัด
AIS Pay Station 15 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ 50,000 บาทต่อรายการ
Jaymart Pay Piont 15 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ ไม่จำกัด
Tesco Lotus 10 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ 49,000 บาทต่อรายการ
ไปรษณีย์ไทย 10 บาทต่อรายการทั่วประเทศ 50,000 บาทต่อรายการ และ
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อวัน

ขอใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
สามารถทำได้สองวิธี
1. ใช้บริการผ่านทางระบบอัตโนมัติ 0 2888 8888 กด 2 บริการบัตรเครดิต (ต้องโทรจากเครื่องโทรสารเท่านั้น)
2. สามารถติดต่อขอใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตผ่านเจ้าหน้าที่ K-Contact Center

 

เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน แต่ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือน ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
2. กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
3. กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
4. กรณีเป็นผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
 
เอกสารที่ใช้สมัครบัตรเครดิต
 
1.  ใบสมัครบัตรเครดิตและหนังสือให้ความยินยอมการตรวจสอบเครดิตบูโร
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ยกเว้นสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน 13 ในสำเนาบัตรดังกล่าว)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน 13 ในสำเนาบัตรดังกล่าว)
4.  (ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า
  50,000 บาทต่อเดือน
5. เอกสารแสดงรายได้
 
5.1 กรณีผู้สมัครเป็นผู้มีรายได้ประจำ
  - ต้นฉบับ/สำเนาสลิป หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
5.2 กรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการ
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก. จากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
  - สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน (บัญชีหลักของกิจการ)
  - กรณีใช้บัญชีส่วนตัว ให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อผู้สมัครที่เป็นเจ้าของบัญชี
  - กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อบริษัท และต้องแนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ ท่านมีสิทธิ์ขอหนังสือชี้แจงผลประกอบการพิจาณาปฏิเสธสินเชื่อได้ ณ สาขาที่ท่านยื่นคำขอ หรือติดต่อได้ที่ K-Contact Center 
0 2888 8888 พร้อมทั้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอเอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อคืนได้ที่ทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการขอสินเชื่อ