ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด ผู้ก่อตั้งคือ คุณภวัต จันน้ำท้วม chief executive officer (CEO) ในปี 2545 จากพนักงานประจำบริษัทมีประสบการณ์ทางด้านการขายมายาวนาน ได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้านจัดสรรหาสมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่อ โดยเริ่มจากการเป็นพนักงานของสถาบันการเงิน CITI BANK และได้ประสบความสำเร็จและตอบสนองรายได้ด้วยดีเสมอมาพร้อมกับได้สะสมมากประสบการณ์ในพื้นที่ขายจริงทั่วประเทศ จนเกิดความเชี่ยวชาญทั้งบริหารทีมงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2553 

ผู้บริหารได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากบริษัทที่ดำเนินกิจการประเภทนี้มีไม่มากนักพร้อมทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อ สอดคล้องกับการแข่งขันสูงของหลายสถาบันการเงินต่างก็งัดกลยุทธ์หรือมีทิศทางในแต่ละปีเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้กับธนาคารในการออกบัตรเครดิตและสินเชื่อให้กับลูกค้า บริษัทจึงตัดสินใจเปิดกิจการรับบริการทางด้านจัดสรรหาสมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่อให้กับธนาคารบริษัทฯมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้าน การขาย การตลาดสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายและลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นพัฒนาบริษัทจึงก้าวสู่ความเป็นผู้นำอันดับต้นของ Outsource โดยยึดหลัก  “มุ่งมั่น จริงใจ ให้บริการ”บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

รูปแบบธุรกิจ
บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด เป็นบริษัท Outsource ซึ่งให้บริการรับสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตครบวงจรให้กับสถาบันการเงินต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการและคำปรึกษากับลุกค้าด้วยความซื่อตรงและโปร่งใส ด้วยระบบด้านการบริหารการจัดการที่ทันสมัยรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท