ประกาศ

นางสาวณิชนันท์ มากไข่
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ ม.ค. 2562

นางสาวรัตนพรรษ สุริยชยานันท์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ ม.ค. 2562

นางสาวอรณิชา พุทธชาติ
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ  31 มี.ค. 2562

นายยงยุทธ ขจรจำนรรจ์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ 12 ม.ค. 2562

นางสาววิภานันท์ ดาอยู่
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ 27 มี.ค. 2562

นายสายฟ้า เติมธนะศักดิ์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ  ม.ค. 2562

นางสาวประภาพิมพ์ หงษ์สอง
พ้นสภาพเมื่อ 29 พฤสจิกายน 2562

นางสาว อินทิรา สมพฤกษ์
พ้นสภาพเมื่อ 29 มกราคม 2563

นางสาวอมรรัตน์ ใจกล้า
พ้นสภาพเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวพลอยไพลิน จันน้ำท่วม
พ้นสภาพเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563

นายศิณัชชัย จีทา
พ้นสภาพเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวสรรัตน์ จีทา
พ้นสภาพเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563

กัลยาพัฐห์ มาสิงห์
พ้นสภาพเมื่อ 27 มิถุนายน 2563

ธนวรรณ ยินดีสังข์
พ้นสภาพเมื่อ 27 มิถุนายน 2563

อ้อมใจ รัตนพันธุ์
พ้นสภาพเมื่อ 27 มิถุนายน 2563

สุพินดา จ้ำหนองโพธิ์
พ้นสภาพเมื่อ 1 ส.ค. 2563