บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

หากท่านเป็นสมาชิกแล้วให้ เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อระบบจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุดค่ะ
หากท่านยังไม่เป็นสมาชิกกรุณา สมัครสมาชิก เพื่อกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว และรับบริการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

ข้อมูลโดยสรุปบัตรเครดิต

 

 
 
วงเงิน 3 เท่าของเงินเดือน หรือสูงสุด 1,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 20% ต่อปี
อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 200 บาท
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน

 
 

ค่าธรรมเนียมรายปี 3,800 บาท*
ค่าธรรมเนียนการเบิกเงินสดล่วงหน้า 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
ออกบัตรใหม่ 200 บาท/บัตร (บัตรหายหรือถูกขโมย)
ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี (ฟรี สำหรับขอผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติและให้ส่งกลับทาง FAX) 50 บาทต่อครั้งต่องวดการสรุปยอดบัญชี* 
สำหรับการขอผ่านวิธีการอื่นๆ
ขอสำเนาสลิป
100 บาท/รายการ สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า
ภายในประเทศ 
200 บาท/รายการ สำหรับรายการใช้จ่าย ผ่านบัตรวีซ่า 
ที่ต่างประเทศและรายการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด
ทั้งภายในและต่างประเทศ
ขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิต ใหม่แทนรหัสเดิม ไม่มี
ขอตรวจสอบรายการ 100 บาท/รายการ สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า
ภายในประเทศ 
200 บาท/รายการ สำหรับรายการใช้จ่าย ผ่านบัตรวีซ่า 
ที่ต่างประเทศและรายการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด
ทั้งภายในและต่างประเทศ
การเรียกเก็บหนี้ เรียกเก็บตามจริง
* ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อปี

 
 
ชำระล่าช้า ไม่มี
ยอดเงินในบัญชีไม่พอหัก ไม่มี
เช็คคืน ไม่มี
 

 

 

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

 

สิทธิประโยชน์


 
 
   
 
สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
สิทธิพิเศษ ซื้อ 1 ได้ 3 ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 100,000 บาทขึ้นไปต่อปี
ฟรี บริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ช.ม.
ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายบนท้องถนน ตลอด 24 ช.ม.
คะแนนสะสม ซิตี้ รีวอร์ด
รับคะแนนสะสม X3 ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 25 บาท*
คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดไม่มีวันหมดอายุ เพื่อแลกรับของกำนัลมากกว่า550 รายการ
ช่องทางในการแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด
แลกรับของกำนัลหรือส่วนลดเพิ่มทันที ณ จุดขายกับ Instant Citi Rewards
แลกของกำนัลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ที่ www.citirewards.com
สะดวก รวดเร็วกับการแลกผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588
*คะแนนสะสม X3 (25 บาท = 3 คะแนน) จะได้มาจากคะแนนสะสมปกติ X2 ทุกการใช้จ่าย รวมกับคะแนนสะสมพิเศษอีก X1 ในรอบบัญชีที่มียอดใช้จ่ายรวม 3,000 บาทขึ้นไป และจำกัดการให้คะแนนสะสมพิเศษจากยอดการใช้จ่ายสูงสุด 30,000 บาทต่อรอบบัญชี
การคำนวณคะแนนสะสมทั้งหมด จะไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดสาธารณูปโภค (ประปา,ไฟฟ้า) และหมวดสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ
สิทธิ์ในการคุ้มครอง
สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 5 ล้านบาท เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ
วงเงินชดเชยสูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
วงเงินชดเชยสูงสุด 40,000 บาทต่อครั้ง หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
ประกันสินค้าสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง หรือ 40,000 บาทต่อชิ้น หากสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรฯ สูญหาย หรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 30 วัน

 

 

ค่าธรรมเนียม วงเงิน ดอกเบี้ย

 

 
 
วงเงิน 3 เท่าของเงินเดือน หรือสูงสุด 1,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 20% ต่อปี
อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 200 บาท
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน

 
 

ค่าธรรมเนียมรายปี 3,800 บาท*
ค่าธรรมเนียนการเบิกเงินสดล่วงหน้า 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
ออกบัตรใหม่ 200 บาท/บัตร (บัตรหายหรือถูกขโมย)
ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี (ฟรี สำหรับขอผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติและให้ส่งกลับทาง FAX) 50 บาทต่อครั้งต่องวดการสรุปยอดบัญชี* 
สำหรับการขอผ่านวิธีการอื่นๆ
ขอสำเนาสลิป
100 บาท/รายการ สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า
ภายในประเทศ 
200 บาท/รายการ สำหรับรายการใช้จ่าย ผ่านบัตรวีซ่า 
ที่ต่างประเทศและรายการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด
ทั้งภายในและต่างประเทศ
ขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิต ใหม่แทนรหัสเดิม ไม่มี
ขอตรวจสอบรายการ 100 บาท/รายการ สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า
ภายในประเทศ 
200 บาท/รายการ สำหรับรายการใช้จ่าย ผ่านบัตรวีซ่า 
ที่ต่างประเทศและรายการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด
ทั้งภายในและต่างประเทศ
การเรียกเก็บหนี้ เรียกเก็บตามจริง
* ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อปี

 
 
ชำระล่าช้า ไม่มี
ยอดเงินในบัญชีไม่พอหัก ไม่มี
เช็คคืน ไม่มี
 

 

 

การชำระเงิน


 
 
ฟรี ค่าบริการ เมื่อท่านชำระเงินยังสถานที่ต่อไปนี้
 • ชำระโดยหักบัญชีธนาคารซิตี้แบงก์ / กรุงศรีอยุธยา / กรุงเทพ / กสิกรไทย / ทุกสาขา
            - ที่เครื่อง ATM ธนาคารซิตี้แบงก์ 
            - ซิตี้แบงก์ออนไลน์ 
            - ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง (ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ) 
            - ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ 
            - ชำระที่ทำการไปรษณีย์ในเขตกทม. และปริมณฑล
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน PayPoint อาทิ DTAC Shop, เซน, เซ็นทรัล
       ทุกสาขา (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท) กทม.
10 บาท / 15 บาท (ต่างจังหวัด)
 • ชำระที่จุดรับบริการรับชำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส อาทิ 7-eleven 
      (เงินสดไม่เกิน 30,000 บาท) กทม.
15 บาท / 21 บาท (ต่างจังหวัด)
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารซิตี้แบงก์
25 บาท ต่อรายการ
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้ 

       (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่อรายการ / ในเขตต่างจังหวัดต่อรายการ ตามอัตราจริงที่ธนาคาร
         แต่ละแห่งเรียกเก็บ) 
          ธนาคารกรุงเทพ 
    
30 บาท / 50 บาท
เงินสดไม่เกิน 100,000 บาท
          ธนาคารทหารไทย 25 บาท / 45 บาท (ต่างจังหวัด)
          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 25 บาท / 40 บาท
          ธนาคารกรุงไทย 25 บาท / 25 บาท (ต่างจังหวัด)
          ธนาคารกสิกรไทย 30 บาท / 50 บาท
          ธนาคารไทยธนาคาร
  
10 บาท / 15 บาทต่างจังหวัด
เงินสดไม่เกิน 100,000 บาท
          ธนาคารไทยพาณิชย์ 20 บาท / 35 บาท
          ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ 10 บาท / 15 บาท 
ต่างจังหวัดรับชำระเงินสด
ไม่เกิน 70,000 บาท

 

 

เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร